Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherhu Kitab el-‘Ubudijeh”, 106/641

 

Pyetje: Shejkh i nderuar! Allahu ju dhëntë sukses. Në treg ka ca rroba që quhen fanella sportive, në anën e pasme të tyre janë shkruar emrat e lojtarëve qafira, a i lejohet Muslimanit t’i veshë ato?

Përgjigje: Jo, sepse kjo është madhërim dhe lavdërim për qafirat, andaj nuk lejohet kjo gjë.

 

Përktheu: Muhamed Kallashi