Autor: Abdur-Rezzak bin Abdul-Muhsin el-‘Abbad el-Bedër

Burimi: Kitabu edh-Dhikri ued-Du’a, fq. 128-129

 

(Duaja 1)

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

Esselamu 'alaa ehlid-dijari minel-mu'miniine uel-muslimiin, ue jerhamull-Llahul-mustekdimiine minna uel-muste'khiriin, ue inna InshaAllahu bikum lelaahikuun

"Shpëtimi i Allahut qoftë mbi banorët e varreve, për besimtarët dhe Muslimanët! Allahu i mëshiroftë ata që kanë vdekur para nesh dhe ata që do të vdesin më pas! Me Lejen e Allahut edhe ne do t'ju bashkangjitemi." [1]

 

(Duaja 2)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Esselamu 'alaa ehlid-dijari minel-mu'miniine uel-muslimiin, ue inna InshaAllahu lelaahikuun, es'elull-Llahe lena ue lekumul-'aafijeh

"Shpëtimi i Allahut qoftë mbi banorët e varreve, për besimtarët dhe muslimanët! Me Lejen e Allahut edhe ne do t'ju bashkangjitemi. E lus Allahun që të na jap mirëqenie neve dhe juve!" [2]

_________________________________

[1] Transmeton Aisheh, radijAllahu anha, se i Dërguari i Allahut - sal-lAllahu alejhi ue sel-lem - ka thënë: "Më erdhi Xhibrili dhe më tha: Me të vërtetë që Zoti yt të urdhëron që të shkosh tek varrezat e Bekijjes dhe të kërkosh falje për të vdekurit." Aishja tha: E si të lutem për ta o i Dërguari i Allahut?! Ai -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem- tha: "Thuaj: Esselamu 'alaa ehlid-dijari..." [Transmeton Muslim, 984]

[2] Transmeton Burejdeh, radijAllahu anhu, i cili thotë: I Dërguari i Allahut - sal-lAllahu alejhi ue sel-lem - i mësonte sahabët se çfarë të thonin kur vizitonin varrezat, kështu ata thoshin: "Esselamu alejkum ehled-dijari...!" [Transmeton Muslim, 975]

 

Përktheu: Servet Mata