Shkëputur nga Letra e Imamit, Ebu Nasr ‘Ubejdullah es-Sixhzi, drejtuar Popullit të Zubejdit, në refuzimin e atyre që mohojnë Shkronjat dhe Zërin

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Disa dobi dhe baza te Selefizmit.pdf)Disa dobi dhe baza te Selefizmit.pdf 0 kB