Autor: Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin

Burimi: Mexhm'ul Fetaua uer-Rasail, 13/171

 

 

Pyetje: Çfarë mendimi keni në lidhje me dhënien e dorës dhe thënien “Allahu kabull (Allahu ta pranoftë namazin)” menjëherë pas përfundimit të namazit?

 

Përgjigje: Nuk ka bazë në Fe dhënia e dorës dhe as thënia “Allahu kabull” pas përfundimit të namazit. Kjo gjë nuk është transmetuar nga Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – dhe as nga shokët e tij – radijAllahu anhum.

 

 

Përktheu: Servet Mata