Autor: Salih el-Feuzan

Burimi: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2030

 

 

Muslimani e ka obligim që të jetë shumë i kujdesshëm në pyetjet që u drejton dijetarëve dhe të qëndrojë me fetvanë që ka dhënë dijetari i devotshëm si dhe të punojë me të, në mënyrë që të heqë përgjegjësinë nga vetja e tij. Sepse ai në këtë rast, ka bërë aq sa ka mundur dhe ka punuar me Fjalën e të Lartësuarit:

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

“Pyesni ata që dinë nëse nuk dini.” en-Nahl, 43

Fjala e Tij:

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْر﴾

“Pyesni ata që dinë...”.

D.m.th. njerëzit e dijes. Kjo tregon se ai nuk duhet të pyesë dikë tjetër veç njerëzve të dijes.

Ndërsa Fjala e Tij:

﴿إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

“Nëse nuk dini.”

Tregon se ai që ka dije nuk pyet, porse punon me dijen e tij. Kurse ai që pyet, është vetëm ai që nuk ka dije.

﴿إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

“Nëse nuk dini.”

 

Përktheu: Muhamed Kallashi