Shejkh Salih el Feuzan


Pyetje:

Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses, (pyetësi) thotë: “Cili është gjykimi për hapjen e qendrave për rrukje sheriatike, dhe marrjen e shumave të caktuara të parave nga ata që duan lexim (të Kuranit për rrukje)?

Shejkh Feuzan:

Jo! Nuk bëhet tregti me këtë. Këtë nuk e kanë praktikuar Selefët dhe rrukja nuk merret për zanat, porse ajo është bamirësi dhe shërim për nevojtarin dhe nuk e merr atë për zanat dhe të vendos një libër sikur mjeku dhe të lë takime për njerëzit. Jo! Ky nuk ështërrukjexhi, ky është një i babëzitur. Ky është një i babëzitur që dëshiron vetëm dirhem (lek). Dhe ndoshta nuk e zotëron rrukjen, disa prej tyre janë injorant, nuk e njohin rrukjen, porse njerëzit nuk dinë dhe thonë: “Ky është mjek, dhe ky është rrukjexhi,”ngase e njohin.

Kurse rrukjexhiu i vërtetë që është pasues i sunetit, këtë e njohin sepse është prej vendit të tyre. Nuk shkon tek ata (tek rrukjexhinjtë mashtrues) përveç se ai që është i huaj (në një vend)të cilin (rrukjexhi mashtrues) nuk e njeh.

Sidoqoftë, këto janë dallavere me rrukjen, dhe kjo nuk lejohet. Kjo është e ndaluar madje edhe nga ana e shtetit (të Arabisë Saudite), e ndalon shteti këtë, janë shpallur dekrete nga Organizata e Dijetarëve të Mëdhenj që i ndalon ata dallaveraxhinj nga bërja e rrukjes.Po.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari