Autor: Shejkh Mukbil ibn Hadi el-Uadi’i

 

Burimi: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1476


 

Pyetje: Cili është mendimi juaj për librin “Burrat përreth Pejgamberit,” të Halid Muhamed Halid?

 

Përgjigje: Po ashtu, ky autor nuk është i besueshëm në fe, ky njeri nuk është i besueshëm në fe e as që posedon dije në njohjen (e haditheve) të vërteta dhe të dobëta, për më tepër, ai saktëson atë që ia ka qejfi dhe dobëson atë që nuk ia ka qejfi.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari