Autor: Shejkh Muhammed Ibën Salih el-Luhajdan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=147972

“Gjithashtu, lusim Allahun - Xhel-le ue ‘Alaa - që t’u japë sukses fiseve në Jemen që të jenë të vendosur e të palëkundur në dëbimin e Huthijinëve.

Si mund të kënaqet populli i Jemenit kur ata janë popull me origjinë të pastër arabe dhe janë njerëzit më të largët nga përzierja me origjinat e tjera, si mund të kënaqen ata me ardhjen e Persëve dhe nëpërkëmbjen e tyre në vendin e tyre?!

Unë shpresoj nga Allahu që t’u japë sukses fiseve të Jemenit që të jenë një saf i vetëm në shtypjen e këtij sekti të fëlliqtë (Huthijet)… ata pushtuan kryeqytetin! Sa e sa krahina të tjera i kanë pushtuar! SubhanAllah! Sa ishte numri i tyre!

Derisa para pak kohësh numri i tyre ishte i papërfillshëm. Krerët e tyre shkuan që të mësojnë në Kum (Iran), në Nexhaf (Irak) dhe në vende të tjera (bastione të Rrafidave) dhe kërkuan që të përhapin medh`hebin (e Rrafidave) në Jemen! Mirëpo me Fuqinë e Allahut çështjet do të kthehen kundër tyre, me turpërimin, me shtypjen, me poshtërimin dhe eliminin e tyre.”

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj