Autor: Abdul-Muhsin bin Hamed el-Abbad el-Bedër

 

 

Pyetje: Ky pyetës nga Iraku thotë: “Allahu të shpërbleftë me të mira dhe të bekoftë. A janë të liruar njerëzit nga obligimi i namazit me xhemat apo namazi i xhumasë, për shkak të përhapjes së kësaj sëmundje në disa shtete?”

 

Përgjigje: Jo! Nuk janë të liruar! Njerëzit falen dhe i luten Allahut – të Plotfuqishmit dhe të Madhëruarit – që t’ua largojë këtë fatkeqësi. Ka mundësi që namazi të bëhet shkak për largimin e kësaj fatkeqësie prej tyre.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari