Autor: Shejkh ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbad

Është pyetur dijetari i madh, Shejkh ‘Abdul-Muhsin Ibn Hamd el-‘Abbad hafidhahullah gjatë mësimit “Sherh Sahih el-Bukharij” më 10 Xhumadel-Akhir 1433 Hixhrij/1 Maj 2012 Miladij, në Xhaminë e Pejgamberit në Medine:

“Ç’gjykim ka Xhihadi në Siri dhe a më lejohet mua që të shkojn atje për Xhihad?”

Dhe u përgjigj Shejkhu hafidhahullah:

“Populli i Sirisë në të vërtetë kanë nevojë që të bëhet dua për ta, që njeriu të mundohet të bëjë sa më shumë dua për ta. Kurse çështja që njeriu të shkoj atje, nuk është çështja që njeriu të shkojë e të shtojë (numrin). Është frikë se mos, domethënë, mund të jetë si grupi që shkoi në Irak dhe ndodhi për shkak të tyre sherr dhe shkatërrim.”

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj