Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130039
Them: Sirianët e kishin detyrë që të edukonin vetet e tyre me Islamin e Vërtetë, në akijde e menhexh. Pastaj të përgatiten me pajisjet luftuese. Nëse gjenden këto dy fuqi, atëherë ata e kanë detyrë që ta rrëzojnë këtë derr nusejri. Por ama kur ata janë të mekur dhe dalin në kryengritje kurse ai i ther me rradhë, kjo është gabim. Domethënë, kjo rrugë që po ndjekin ata është metodologji e njerëzve në Perëndim, të cilët dalin nëpër demonstratat që ata i quajnë “demonstrata paqësore”.

Tani ata po i therin njerëzit që prej gjashtë muajsh. Kjo nuk qëndron në Islam, Allahu ju bekoftë. Ne jemi kundër nusejrive por ama nuk e shtyjmë popullin Sirian që të hedhin vetet e tyre në shkatërrim. Ata e kundërshtuan menhexhin (metodologjinë) e Allahut. Mes tyre ka sufista, ka adhurues varresh, ka ndjekës të bestytnive, ka të paditur. Dhe ata thërrasin me slogane të cilat s’kanë të bëjnë farë me Islamin. Prandaj ata e kanë detyrë

që të edukohen dhe të edukojnë popullin e tyre me Islamin, pastaj të përgatiten nga ana luftarake.

Nusejritë janë më qafira sesa Jehudët dhe Krishterët, kurse Jehudët janë më të mëshirshëm me Muslimanët sesa ata (nusejritë). Nusejriu është njeri që s’ka mëshirë, ka armë shkatërrimtare, kurse ti rrezikon veten tënde dhe popullin tënd! Kjo është gabim, Allahu ju bekoftë.

Prandaj ata e kanë detyrë që të duronin  e jo t'i dëmtonin vetet e tyre. Pastaj, si do mbarojë fitneja në Siri? Perëndimi po thur komplote me ata, Irani është me ata!

 

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu Alban Malaj