Autor: Shejkh Muhamed ibën Salih el-Uthejmin

Burimi: Likaul-babil-meftuuh, 82

 

 

Pyetje: Disa njerëz pas namazeve Farz i ngrenë duart për du’a, cili është mendimi juaj për këtë?

 

Përgjigje: Du’aja pas namazit nuk është sunnet, pasi Allahu i Lartësuar ka Thënë:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه

“Dhe pasi ta keni kryer namazin, përmendeni Allahun” [En-nisa, 103].

 

Përveç se në një rast të vetëm, dhe ai është namazi i Istikhares. Pasi për namazin e Istikhares ka thënë Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –:

“Nëse ndonjërin prej jush e brengos ndonjë çështje, le të fal dy rekate pastaj le të bëjë du’a.”

Pra e caktoi du’anë pas faljes se dy rekateve (Istikhare)!

 

Ndërsa për sa i përket namazeve të tjera nuk është prej sunnetit që të bësh du’a, i ngriti apo nuk i ngriti duart njëlloj është! Si dhe në namazet farz apo vullnetare, njëlloj është!

Sepse Allahu ka urdhëruar për të bërë dhikrin pas përfundimit të namazit! Dhe ka Thënë – i Pastri nga çdo e mangësi, i Lartësuari –:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه

“Dhe pasi ta keni kryer namazin, përmendeni Allahun” [En-nisa, 103].

 

Dhe ka Thënë në Suren El-Xhumu’ah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه

“Atëherë kur të ketë përfunduar namazi (i Xhumasë), shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni prej begative të Allahut.” [El-Xhumu’ah, 10]

 

 

 

Përktheu: Servet Mata