Bismilah...

Nëse dëshiron të arrish diçka në këtë botë, atëherë bëji këto tri gjëra të cilat kanë për ta sjellë atë gjë me lejen e Allahut dhe për shkak të mirësisë së Allahut:

💎 E para: Istigfari (Kërkimi i faljes nga Allahu). Kërko sa më shumë falje nga Allahu! Dëshiron të kesh një punë, dëshiron pasuri, dëshiron te kesh fëmijë, dëshiron që të largosh depresionin, dëshiron që të çlirohesh nga hallet, atëherë kërko sa më shumë falje nga Allahu. Nëse sheh se gruaja nuk sillet mirë me ty, të lodh dhe nuk të bindet, atëherë kërko sa më shumë falje nga Allahu.

💎 E dyta: Lutja. Bëj sa më shumë lutje!

💎 E treta: Bërja e veprave të mira.

 

Përktheu: Jeton Shasivari