Autor: Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albanij

Burimi: Silsiletul-Hudaa uen-Nuur, kaseta nr.6

Pyetësi: Ai që kryen marrëdhënie anale me gruan e tij, a ka detyrë tjetër përveç kërkimit të faljes dhe pendimit?

Shejkh Albani: Domethënë mes atij dhe Allahut?

Pyetësi: Po, mes atij dhe Allahut.

Shejkh Albani: Jo, nuk ka detyrë gjë tjetër.

Pyetësi: Po mes atij dhe njerëzve, për shembull (a ka ndonjë detyrë)?

Shejkh Albani: Nëse e merr vesh udhëheqësi, ai i ndan ata nga njëri-tjetri, nëse e kanë bërë duke qenë të dy një mendje.

Pyetësi: Midis të atyre të dyve?

Shejkh Albani: Po. Ama nëse ajo ka qenë e imponuar, ai kryen marrëdhënie anale me të pa dëshirën e saj, atëherë ky konsiderohet homoseksual dhe vritet.

Përktheu: Alban Malaj