Autor: Shejkh Mukbil Ibën Hadij el-Uadi’ij

Burimi: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=511

Pyetje: Ai që lahet nga xhunubllëku, a duhet të lahet me ujë dhe me sapun apo jo?

Përgjigje: Nëse do të lahet me ujë kjo i mjafton, ngase Pejgamberi - sal-lAllahu ‘alejhi ue ‘ala Aalihi ue sel-lem - lahej me ujë. E nëse dëshiron që të shtojë edhe sapunin, këtu s’ka ndonjë gjë të keqe, Allahu u bekoftë.

Përktheu: Alban Malaj