Autor: Muhammed Nasiruddin el-Albani (1419 h.)

Burimi: Silsiletul-Huda ue en-Nur, kaseta 229, min. 54:55

 

Pyetësi: O Shejkhu ynë, është bërë një bisedë midis teje dhe vellait tonë Ebu Is'hak el-Huvejni ku ti ke thënë se ai është pasardhësi yt (në shkencën e hadithit)?

Shejkh Albani: Jo, nuk i kam thënë atij.  

Pyetësi: Allahu ju shpërbleftë me të mira o shejkhu.

Shejkh Albani: esselamu alejkum.

 

Përktheu: Jeton Shasivari