Autor: Shejkhul-Albanij
Burimi: Silsiletul-Huda uen-Nuur, n.616

 


Pyetje: A lejohet rrukja me anë të kasetës së inçizuar?

Përgjigje nga Shejkhul-Albani rahimehullah: “A lejohet ezani (me anë të kasetës)? A lejohet ikameti? Nëse je në dyshim, në mënyrë që të të përgjigjem, e nëse e di që nuk lejohet (thirrja e ezanit dhe ikametit nëpërmjet kasetës së inçizuar), atëherë pikërisht është e njëjta përgjigja, nuk lejohet. Prandaj unë kam thënë në disa raste: mendojmë – dhe Allahu e di më së miri – se nëse lajmi është i saktë, se ezani i vetëm ndonjëherë, më e pakta të thirret nëpërmjet kasetës. E nëse ky lajm është i saktë, atëherë unë them: kam frikë se do të vijë një ditë kur njerëzit do të falen mbrapa kasetës.”

 

 

 

Përktheu: Alban Malaj