Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

 

Pyetje: A është e vërtetë se banorët e Medinës e mirëpritën të Dërguarin – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – me enashiden “Taleal bedru alejna – agoi hëna katërmbëdhjetë-she” ngaqë ka prej tyre që argumentohen me këtë ngjarje për (lejimin) e këtyre enashideve?

 

Përgjigje: Kjo ngjarje nuk është vërtetuar. Aty ka argument se kjo nuk ka bazë, sepse thotë “agoi hëna katërmbëdhjetë-she nga (vendi) Thenijetul-Uad’a.” Vendi “Thenijetul-Uad’a” është rrugës për në Mekke, ngase Pejgamberi erdhi në Medine nga jugu (Mekkeja) e nuk erdhi nga perëndimi që të kalojë përmes Thenijetul-Uad’a. Ky vend është në perëndim të Medinës. Kështu që kjo (ngjarja e enashides) nuk përputhet me këtë.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari