Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/?showtopic=127000

Burimi: Mukhtesar Zadul-Me’ad, 65

Pyetje: Cili është gjykimi i blerjes dhe mbajtjes së këtyre kafshëve dhe përkujdesja për ta nëpër shtëpi: leopardët dhe luanët?

Shejkh Feuzan: Nuk lejohet (mbajtja) e egërsirave, nuk lejohet. Qentë nuk lejohen, shtoja kësaj edhe futjen e tyre në shtëpi.

Pyetësi: pyet edhe për gjarpërinjtë?

Shejkh Feuzan: Zbukurohu me ta që të të kafshojnë. Ç’i do gjarpërinjtë?!

Pyetësi: E majmunët?

Shejkh Feuzan: As majmunët. Nuk ke dobi tek ato, po ashtu të gjitha këto janë të pista.

Pyetësi: Në fund pyet për papagajtë?

Shejkh Feuzan: Shpezët po! S’ka ndonjë problem.

Përktheu: Jeton Shasivari