Autor: Ahmed ibën Jahja en-Nexhmi

Pyetje: A lejohet blerja e një lloj rrobe (si bluzë, tuta, atlete, etj..) e cila në origjinë është i adhuruar (zot) dhe thotë në thonjëza “NIKE.” Kështu quhet emri i të adhuruarit (zoti i fitores në Greqinë e Lashtë, sh.p.).

Shejkh Ahmed en-Nexhmi: Si?

Pyetësi: Nike. Është në anglisht kjo (fjalë).

Shejkh Ahmed en-Nexhmi: EudhubiLah!

Pyetësi: Duke e ditur se ky zot nuk adhurohet tani në këtë kohë – barak Allahu fikum.

Shejkh Ahmed en-Nexhmi: Edhe në qoftë se nuk adhurohet. Përse e shkruajnë me këtë formë?

Pyetësi: Kjo është një fjalë o Shejkh. Kjo nuk është në Arabisht.

Shejkh Ahmed en-Nexhmi: Është vetëm obligim që.., kjo duhet të refuzohet. Me këtë duhet të argumentohet kundër tyre dhe p.sh. të vihen në dijeni autoritet të cilat e pranojnë këtë mall, sepse kjo gjë nuk lejohet te Muslimanët.

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari
2 Tetor 2015