Bismilah...

Autor: Shejkh Ibën Baz

Burimi: Mexhmu'ul-Fetaua ue Mekalat, vëll.8/fq.42

 

Pyetje: Cili është mendimi juaj për dialogun ndermjet fesë Islame dhe asaj Kristiane që po bëhet sot?

Përgjigje: Nëse është i nevojshëm, s'ka ndalesë për të. Nëse ai që do të zhvillojë dialogun ka dituri dhe mprehtësi nga Kur'ani dhe Suneti, s'ka ndalesë që të bëhet dialog, me qëllim që të nxirret në shesh e vërteta, të bëhet thirrje në të, si dhe të demaskohet e pavërteta.

 

Përktheu: Alban Malaj