Autor: Abdur-Rezzak bin Abdul-Muhisn el-Bedër

Burimi: Mukhtesaru Fikh el-Esma el-Husna, fq. 11

 

Emrat:

El-Hajj (الحَيُّ) [i Gjalli i Përjetshëm]

El-Kajjum (القَيُّومُ) [i Vetëmjaftueshmi; i Panevojshmi për krijesat]

 

Këta janë dy emra që kanë ardhur në Kuran duke u përmendur njëri pas tjetrit në tre vende të ndryshme.

I pari në Ajetul-Kursij:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

“Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër që e meriton adhurimin përveç Atij, të Gjallit, të Vetëmjaftueshmit .” El-Bekareh, 255

I dyti në fillim të sures Al-Imran:

﴿الم١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ٢

“Elif, Lam, Mim. Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër që e meriton adhurimin përveç Atij, të Gjallit, të Vetëmjaftueshmit.” Al-Imran, 1-2

I treti në suren Taha:

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

“Fytyrat do t’i përulen të Gjallit, të Vetëmjaftueshmit.” Taha, 111

Emri “el-Hajj

Në këtë emër pohohet cilësia e jetës për Allahun dhe kjo është jetë e plotë që nuk i ka paraprirë mosekzistencë dhe as që shuhet dhe mbaron; këtë jetë të Tij nuk e kaplon ndonjë mangësi dhe e metë. Zoti ynë është i Pastër dhe është larg këtyre!

Emri “el-Kajjum

Në këtë emër pohohet vetëmjaftueshmëria si cilësi e Tij; që do të thotë se Ai, i Pastri nga çdo mangësi, është i Vetëmjaftueshëm dhe i Panevojshëm për dikë, kurse krijesat e Tij kanë nevojë për Të dhe Ai u mjafton krijesave.

Këta dy emra “el-Hajju el-Kajjum” përmbledhin kuptimet e emrave më të bukur të Tij, sepse të gjitha cilësitë e Tij përmblidhen me këta dy emra.

Cilësitë e Tij vetore siç janë: Dëgjimi i Tij, Shikimi i Tij dhe Dora e Tij, kthehen te emri “el-Hajj”, kurse cilësitë e Tij veprore, siç janë: krijimi, furnizimi, dhënia e të mirave, dhënia e jetës, dhënia e vdekjes, etj., kthehen te emri “el-Kajjum”.

Për këtë arsye, disa dijetarë kanë thënë se këta dy emra të Allahut, janë emrat më të mëdhenj të Allahut; nëse i lutesh me këto emra, Ai përgjigjet dhe nëse i kërkon, Ai të jep.

 

Përktheu: Jeton Shasivari