Autor: Abdur-Razzak bin Abdul-Muhsin el-Bedër

Burimi: Mukhtesar Fikh el-Esmaa el-Husnaa, fq. 32

 

Emri:

“el-Uaasi’u” (الوَاسِعُ)

[Ai që ka cilësitë me kuptimin më të gjerë të tyre]

 

Emri i Allahut “el-Uaasi’u’” është përsëritur në disa vende në Kur`an.

Kuptimi i emrit “el-Uaasi’u” është: Ai që ka cilësitë dhe tiparet me kuptimet më të gjera të tyre, si dhe çdo gjë tjetër që lidhet me to. Aq të gjera janë domethëniet e tyre, saqë askush nuk mund ta lavdërojë Atë ashtu siç meriton Ai, porse Ai është ashtu siç e ka lavdëruar Veten e Tij. Ai ka madhështi të gjerë, ka pushtet të gjerë dhe ka mbretëri të gjerë; Ai ka meritë e mirësi të gjerë, ka fisnikëri dhe bujari të gjerë.

Ka thënë i Lartësuari kur sqaron se sa e gjerë është dija dhe mëshira e Tij:

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾

“O Zoti ynë, Ti ke përfshirë çdo gjë me mëshirën dhe dijeninë Tënde.” [Gafir, 7]

Ka thënë gjithashtu i Lartësuari kur tregon se sa i gjerë është furnizimi Tij:

﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Nëse ata janë të varfër, Allahu do t’i pasurojë ata nga mirësia e Tij. Allahu jep mirësi të madhe dhe është i Gjithëdijshëm.” [en-Nur, 32]

Ka thënë gjithashtu i Lartësuari kur sqaron se sa e gjerë është falja e Tij:

﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا  وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“...kurse Allahu ju premton falje dhe mirësi prej Tij. Allahu fal shumë dhe është i Gjithëdijshëm.” [el-Bekare, 268]

Nga çështjet që dëshmojnë për emrin e Tij “el-Uaasi’u” është se Ai, i Pastri nga çdo mangësi, u ka dhënë hapësirë të gjerë robërve të Tij në fenë e tyre dhe nuk i ka ngarkuar me diçka që ata nuk kanë mundësi ta bëjnë. Ka thënë i Lartësuari:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

“Allahu nuk e ngarkon askënd përtej mundësisë që ka.” [el-Bekare, 286]

Kështu që, Allahut i takojnë lavdërimet dhe falënderimet e shumta, të mira e të begata, për lehtësimin që na ka dhënë, ashtu siç do dhe kënaqet Zoti ynë.

 

Përktheu: Jeton Shasivari