Shejkh AbdulAzijz bin Baz rahimehullah

 

Pyetje: A është e lejuar të lexojmë Kur’an për të vdekurin?

Përgjigje Shejkh Bin Baz: Kjo nuk është e ligjëruar. Veprat e të vdekurit janë ndërprerë, përveç tre gjërave:

1. Sadakaja e vazhdueshme

2. Dija prej së cilës përfitojnë të tjerët dhe

3. Një fëmijë i devotshëm, i cili bën dua për të ashtu siç ka thënë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).

 

Kështu që leximi i Kur'anit nuk do t'i bëj dobi atij dhe ai nuk përfiton prej tij sepse ai nuk e dëgjon atë. Ai nuk do të përfitoj prej tij pas vdekjes.

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari