Pyetje:

Çfarë gjykimi ka bashkëpunimi me xhematet që kundërshtojnë menhexhin e Kur'anit dhe Sunetit, për projekte bamirësie ose për aktivitete daveti?

Përgjigje:

Kjo hyn te Fjala e Allahut të Lartësuar:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"... dhe mos bashkëpunoni në gjynah dhe në kalimin e kufijve..." [el-Ma'ideh, 2]

Kush bashkëpunon me xhematet e devijuara e të lajthitura, bashkëpunon në gjynah e në kalimin e kufijve.

 

Përktheu: Alban Malaj