Bismilah...

Autor: Shejkh Abdul'Aziz Ali esh-Shejkh

Burimi: https://mufti.af.org.sa/node/3125

 

Pyetje: Çfarë gjykimi ka puna në një hotel ku ka alkool, por puna ime nuk ka lidhje me alkoolin dhe është plotësisht larg tij?

Përgjigje: Pasha Allahun, përderisa në këtë hotel shitet alkool, atëherë lënia e asaj pune dhe distancimi është obligim. Muslimani nuk ndihmon në mëkate dhe armiqësi.

 

Përktheu: Servet Mata