Nëse shtetet kanë mospajtime rreth shikimit të hënës në Dhul-Hixheh, a agjërojnë njerëzit ditën e Arafatit sipas shikimit të hënës të shteteve të tyre?

Shejkh Muhamed bin Hadij el-Medkhalij
Burimi: http://ar.miraath.net/fatwah/7047

Pyetja:

Kjo përsëritet gjithmonë, posaçërisht me shtetet që kundërshtojnë. Haxhi është ditën e Arafatit dhe ai të thotë: Jo! Dita e Arafatit është ditën e tetë. Ah! E kanë parë hënën një ditë pas nesh. Njerëzit pyesin se a të agjërojmë ditën e Arafatit sipas shtetit tonë?

Shejkh Muhamed bin Hadij el-Medkhalij:

Ne u themi atyre: Po! Nëse transferohet Arafati në shtetin tuaj, atëherë agjëroni. Por, nëse Arafati është në Mekke, atëherë ju agjëroni bashkërisht me banorët e Mekkes.

Përktheu: Jeton Shasivari