Autor: Abdur-Rezzak bin Abdul-Muhsin el-‘Abbad el-Bedër

Burimi: Kitabu edh-Dhikri ued-Du’a, fq. 146

 

Lutje

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

E‘uudhu bikelimaatil-lahit-taammaati min sherri ma khalak

“Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut prej të keqes që ka krijuar!" [1]

________­­­­­______

[1] Transmeton Khauleh bint Hakiim es-Sulemijjeh, e cila thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut - sal-lAllahu alejhi ue sel-lem - të thotë: “Kush ndalon për të qëndruar në një vend dhe thotë: “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut prej të keqes që ka krijuar!", nuk do ta dëmtojë atë asgjë derisa të largohet prej atij vendi." [Transmeton Muslimi, 2708]

 

Përktheu: Servet Mata