Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/18007

Burimi: Sherhul Akideti Tahauijeh, mësimi 43, më datë 4 Rabi’ul- Eu’uel, 1440 H, minutat: 01:05:48.

 

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Ky pyetës që është jashtë këtij vendi (Arabisë Saudite) po pyet: “Çfarë gjykimi ka dhënia e mësimit në xhamitë e njerëzve të bidateve – mësimin e Akides – por pa i sqaruar bidatet që kanë ata?”

 

Përgjigje: Kjo gjë nuk lejohet, sepse ti me këtë që bën i aprovon bidatet; nëse ti hesht ndaj bidateve, kjo do të thotë se ti je pajtuar me to dhe i ke aprovuar ato. Duhet patjetër që t’i refuzosh ato bidate dhe të paralajmërosh kundër tyre.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari