Autor: Shejkh Ahmed Shakir

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126478

Shejkhu, Muhadithi, Kolosi Ahmed Shakir – Allahu e mëshiroftë – në librin e tij “Shu’unu T’alimi ue el-Kadai,” në faqen 48, thotë për Ikhuanul-Musliminët:

“Lëvizja e Shejh Hasan el-Benna-s, dhe vëllezërve të tij musliman, të cilët e kthyen Davetin Islam në një thirrje kriminale shkatërrimtare, të cilin (davet) e mbështesin materialisht Komunistët dhe Jehudët, siç e dimë këtë me dije të sigurt.”

Përktheu: Jeton Shasivari