Autor: Shejkh ‘Abdul-‘Azijz er-Rraxhihij

 

Pyetësi: Shejkhu jonë, ju telefonova përpara një jave afërsisht dhe ju pyeta në lidhje me gjykimin ndaj votimit të kushtetutës Egjiptiane dhe ti o Shejkhu ynë premtove se do të dalë sqarimi për këtë çështje. Prandaj unë dua të pyes, a do të dalë sqarimi për këtë çështje in shaa` Allah?

 

Shejkh Rraxhihij: Them se së afërmi in shaa` Allah do të dalë dhe sqarimi përmban ndalimin e votimit për kushtetutën. Votimi për kushtetutën nuk lejohet, është haram dhe kush e voton duhet të bëjë teube dhe të publikojë distancimin nga ajo dhe nga ata që e kanë bërë atë, ky është thelbi (i sqarimit).

 

Pyetësi: Allahu u dhëntë mirësi o Shejkhu ynë.

 

Shejkh Rraxhihij: Kjo kushtetutë është kushtetutë kufri, taguti dhe nuk lejohet votimi i saj.

 

Pyetësi: Allahu u dhëntë mirësi o Shejkhu ynë, disa pretendojnë se në të ka dobi. Shejkhu jonë, si ta refuzojmë këtë pretendim?

 

Shejkh Rraxhihij: Cila është dobia?

 

Pyetësi: Thonë se është dobi stabiliteti i vendit…

 

Shejkh Rraxhihij: Stabiliteti i vendit?!!! Stabiliteti i vendit kërkohet me gjykimin me Sheriat. Përse u bë revolucioni tani? U bë revolucioni që të bjerë një ligj kufri dhe të sillet një tjetër ligj kufri? Cila është dobia?!!! Mbetet ligji i parë!!!

 

Pyetësi: Allahu na ndihmoftë.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj