Autor: Abdul-Muhsin el-‘Abbad


Pyetje:

(Pyetësi) thotë: Allahu ju bekoftë, një shtet që gjykon me demokraci, a më lejohet mua që të punësohem në ndonjërën prej ministrive të këtij shteti, (p.sh) në ushtri apo në polici?

Shejkh Abdul-Muhsin el-‘Abbad:

Nëse puna jote ka të bëj më gjëra që nuk kanë lidhje me vepra të ndaluara (harame) pra nuk ke të bësh me punë haram, atëherë ty të takon të punosh aty. Por, të qëndrosh (në atë punë) duke iu bindur Allahut dhe mos dëgjo e as mos u bind vetëm se për të mirë. Mos dëgjo dhe mos u bind për ndonjë gjë haram.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari‏