Shejkh Salih ibn Feuzan


 

 

Pyetje: I nderuar Shejkh, Allahu u dhëntë sukses, ky pyetës thotë: “Disa njerëz thonë se Ibnul-Kajjim, Allahu e mëshiroftë, ëstë doktori i zemrave për arsye se ai ka folur shumë për këtë fushë në librat e tij.


Përgjigje, Shejkh Feuzan: Doktori i zemrave është i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), kurse Ibnul-Kajjim është sqaruesi i mjekësisë së të Dërguarit të  Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), e nuk është ai doktori i zemrave. Doktori i zemrave është i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem). Po.

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj