Shejkh Salih el-Feuzan

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136952#entry665773

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses, pyetësi thotë: A është i nevojshëm abdesi për të lexuar Kuran nga ekrani i celularit?

Përgjigje nga Shejkh Feuzan: Jo! Telefoni nuk është mus'haf, nuk është mus'haf, e as që e merr gjykimin e mus'hafit. Po.

 

Video në AudioSelefi.org
Përktheu: Jeton Shasivari