Shejkh Ubejd el-Xhabirij

Burimi: http://ar.miraath.net/fatwah/5049

 

Pyetje:

Një pyetje nga Libia thotë: Cili është gjykimi i emrit Fatime Zehra?

Përgjigje nga Shejkh Ubejd el-Xhabirij:

Emri i saj – radijAllahu 'anha – është Fatime dhe ajo njihet tek njerëzit e dijes si zonja e grave të botës, andaj kjo gjë nuk lejohet (nofka Zehra). Pra, është gabim që të emërtohet vajza Fatime Zehra. Kam frikë se kjo është nga gënjeshtrat e Shi’ave. Po.

 

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari